Exàmens B2 First, C1 Advanced i IELTS

El Departament d’Ensenyament i el Departament d’Economia i Coneixement regulen el reconeixement de l’acreditació de la competència lingüística d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) a través de títols, diplomes i certificats expedits per institucions i universitats competents. 

A UIC Barcelona oferim els següents exàmens acreditatius d’anglès:
 

B2 First de Cambridge

 • Examen presencial a UIC Barcelona (C/ Iradier, 22 08017 Barcelona)
 • Preu examen: 209 € 
 • Propera convocatòria: 19 d’abril de 2024
 • Prova escrita: 9.00 h a 13:15 h
 • Prova oral: A partir de les 14.30 h (s’assignarà l’hora una vegada tancada la inscripció).
 • Comunicació de resultats: 15 dies a partir de la data de l’examen
 • Emissió de certificats: 5 setmanes a partir de la data de l’examen
 • Data límit d’inscripció: 3 setmanes abans de l’examen
 • Inscripció a la propera convocatòria: 19 d'abril 2024

 

A UIC Barcelona oferim cursos per a la preparació d’aquest examen. El preu del curs no inclou la taxa de l’examen.

Curs de preparació per al B2 First de Cambridge

C1 Advanced de Cambridge

 • Examen presencial a UIC Barcelona (C/ Iradier, 22 08017 Barcelona)
 • Preu examen: 225,50 €
 • Propera convocatòria: 19 d’abril de 2024
 • Prova escrita: 9.00 h a 13:30 h
 • Prova oral: A partir de les 14.30 h (s’assignarà l’hora una vegada tancada la inscripció).
 • Comunicació de resultats: 15 dies a partir de la data de l’examen
 • Emissió de certificats: 5 setmanes a partir de la data de l’examen
 • Data límit d’inscripció: 3 setmanes abans de l’examen
 • Inscripció a la propera convocatòria: 19 d'abril 2024

 

A UIC Barcelona oferim cursos per a la preparació d’aquest examen. El preu del curs no inclou la taxa de l’examen.

Curs de preparació per al C1 Advanced de Cambridge

Examen IELTS

 • Examen presencial a UIC Barcelona (C/ Iradier, 22 08017 Barcelona)
 • Preu examen alumnat UIC: 228 €
  Atenció, per obtenir el preu reduït a l’alumnat UIC cal indicar el codi següent: UIC1204BCN
 • Properes convocatòries: 1 de desembre de 2023, 12 d’abril de 2024 i 8 de juliol de 2024
 • Comunicació de resultats: entre 3 i 5 dies a partir de la data de l’examen
 • Emissió de certificats: 10 dies a partir de la data de l’examen. UIC Barcelona entregarà els certificats a l’alumnat.
  Els resultats dels exàmens IELTS On Computer només es rebran electrònicament. Els candidats podran descarregar la versió electrònica dels seus resultats (eTRF) des del Portal del Candidat (Test Taker Portal) entre 3 i 8 dies després de l’examen.
 • Data límit d’inscripció: 15 dies abans de la data de l’examen
  Inscripció a la propera convocatòria: 12 d'abril 2024

 

A UIC Barcelona oferim cursos per a la preparació d’aquests exàmens. El preu dels cursos no inclou les taxes dels exàmens.

Taller de preparació per a l’examen IELTS